Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Wieści Gminne
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej Drukuj E-mail
Autor Administrator   
sobota, 02 maj 2020

Dzień Flagi Rzeczypospolitej PolskiejDzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej został ustanowiony przez Sejm w 2004 roku. To święto, które ma wyrażać szacunek do flagi i propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. Co roku obchodzimy tę uroczystość 2 maja.

Image


Czytaj całość...
XIV SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW Drukuj E-mail
Autor Administrator   
czwartek, 30 kwiecień 2020

Przewodniczący Rady Gminy
zwołuje
XIV SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy Jordanów.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Gminy.
5. Interpelacje i zapytania radnych. 6. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Jordanów na 2020 rok.
7. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jordanów na lata 2020 – 2030.
8. Uchwała w sprawie przekazania środków na Fundusz Wsparcia PSP.
9. Uchwała w sprawie przekazania środków na Fundusz Wsparcia Policji.
10. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr IX/94/2019 Rady Gminy Jordanów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla sołectwa Toporzysko, zmienioną uchwałą Nr X/107/2019 Rady Gminy Jordanów z dnia 31 października 2019 r. oraz zmienioną uchwałą Nr XI/125/2019 Rady Gminy Jordanów z dnia 28 listopada 2019 r.
11. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Osielec.
Czytaj całość...
Najwięcej w Naprawie Drukuj E-mail
Autor Administrator   
czwartek, 30 kwiecień 2020

Najwięcej w NaprawieZ raportu przygotowanego na dzień 30.04.2020 wynika, że w gminie Jordanów nadal nie odnotowano żadnego przypadku zarażenia koronawirusem. W kwarantannie natomiast przebywa w Naprawie 7 osób, w Łętowni - 6, w Osielcu - 4, w Toporzysku - 1, w Wysokiej - 1.

Image


19 osób w kwarantannie Drukuj E-mail
Autor Administrator   
wtorek, 28 kwiecień 2020

19 osób w kwarantanniePowiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Suchej Beskidzkiej poinformowała, że według stanu na dzień 28.04.2020 (wtorek) na terenie gminy Jordanów jest łącznie 19 osób objętych kwarantanną domową. Naprawa - 7, Osielec - 4, Łętownia - 6, Toporzysko - 1, Wysoka - 1. Ogólna liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem na terenie gminy Jordanów - 0.

Image


Maseczki dla mieszkańców Drukuj E-mail
Autor Administrator   
wtorek, 28 kwiecień 2020

Maseczki dla mieszkańców16 kwietnia wprowadzono obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych. Z tego powodu wójt gminy Jordanów - Artur Kudzia informuje, że zorganizowano maseczki dla mieszkańców.

Image


Czytaj całość...
Informacja Drukuj E-mail
Autor Administrator   
wtorek, 28 kwiecień 2020

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)

Wytyczne_dot_postępowania_z_odpadami.pdf

Scalanie w Łętowni i Wysokiej Drukuj E-mail
Autor Administrator   
piątek, 24 kwiecień 2020

Scalanie w Łętowni i WysokiejW Łętowni i Wysokiej prowadzony jest proces scalania gruntów. Jakie są jego założenia, zalety i na jakim etapie znajdują się prace w poszczególnych sołectwach?

Image


Czytaj całość...
Umowa podpisana Drukuj E-mail
Autor Administrator   
piątek, 24 kwiecień 2020

Umowa podpisanaNa początku tygodnia wójt gminy Jordanów Artur Kudzia podpisał z kontrahentem umowę na „Rozbudowę i przebudowę budynku szkoły podstawowej w Łętowni o część przedszkolno-szkolną wraz instalacjami”. Inwestycja podzielona jest na trzy etapy. Gmina stara się o uzyskanie dofinansowania na to zadanie.

Image


Informacja dla mieszkańców Drukuj E-mail
Autor Administrator   
piątek, 24 kwiecień 2020

Informacja dla mieszkańców dot. składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Urząd Gminy Jordanów przypomina, że właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

W przypadku zwiększenia ilości osób zamieszkujących nieruchomość (m.in. powrót z zagranicy, studiów) należy złożyć nową deklarację.

Nową deklarację można złożyć:
- osobiście na dzienniku podawczym (skrzynka podawcza umieszczona przed wejściem do Urzędu od strony ulicy Różanej);
- przesłać pocztą;
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej (profil zaufany ePUAP).

Załącznik: Deklaracja w wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właściciel nieruchomości zamieszkałych
<< Start < Poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Następna > Ostatnia >>

Wyniki 100 - 108 z 339