Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Plan Zagospodarowania Drukuj E-mail
piątek, 26 wrzesień 2014

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JORDANÓW


Plan zagospodarowania dla Sołectwa Osielec:

Wójt Gminy informuje, że dnia 30.07.2019r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym odbyła się rozprawa dotycząca miejscowego planu zagospodarowania Sołectwa Osielec, na której NSA oddalił skargę kasacyjną Rady Gminy Jordanów. W związku z oddaleniem skargi kasacyjnej wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 15 grudnia 2017 r. (sygn. akt II SA/Kr 1096/1) stwierdzającego nieważność uchwały Rady Gminy Jordanów Nr X/89/2015 z dnia 30.10.2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Osielec stał się prawomocny. Od dnia 31.07.2019 obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Sołectwa Osielec zatwierdzony Uchwałą Nr XIV/90/2004 z dnia 17.02.2004 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego dnia 27.03.2004 r. Nr 59, poz. 766. 
Plan zagospodarowania dla miejscowości Toporzysko:

Wójt Gminy informuje, że dnia 07.08.2018r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym odbyła się rozprawa dotycząca miejscowego planu zagospodarowania wsi Toporzysko, na której NSA oddalił skargę kasacyjną Rady Gminy Jordanów. W związku z oddaleniem skargi kasacyjnej wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2016r. (sygn.. akt II SA/Kr 223/16 ) stwierdzającego nieważność uchwały Rady Gminy Jordanów z dnia 24 lutego 2015r. nr IV/30/2015 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Toporzysko stał się prawomocny. Od dnia 08.08.2018 obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectwa Toporzysko zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVI/169/05 z dnia 28.04.2005 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego dnia 16.06.2005 r. Nr 332, poz. 2492

Plan zagospodarowania dla Naprawy:

19.08.2017r. weszła w życie Uchwała XXVI/239/2017 Rady Gminy Jordanów z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Naprawa

http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=4846

Uchwala XXXI.264.2014 mpzp_Wysoka

Wysoka_mapa.pdf

Uchwała X.89.2015 mpzp_Osielec

OSIELEC_mpzp.pdf
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów


JORD_RYS_KIERUNKI-zal.3.pdf

JORD_RYS_UWARUNKOWANIA-zal.2.pdf

Studium_Jordanow_uchwalone_16.06.2020-zal.1.pdf

Uchwala_Studium_Jordanow_Nr_XV_159_2020.pdf

UZASADNIENIE_Jordanow 16.06.2020.pdf

Zalacznik nr 4 do uchwaly 16.06.2020.pdf