Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Modernizacja oddziałów przedszkolnych Drukuj E-mail
wtorek, 01 lipiec 2014
Image

GMINA JORDANÓW
Realizuje projekt

"Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Jordanów"

Realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Cel projektu

Podniesienie jakości pracy 4 oddziałów przedszkolnych w 3 szkołach podstawowych w gminie Jordanów poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich w terminie do 30.11.2014r.

Zakres zadań jakie będą realizowane w poszczególnych szkołach, wynika z założeń projektu oraz potrzeb oddziałów przedszkolnych zgłaszanych przez dyrektorów szkół.

Całkowita wartość projektu – 317 073,00zł


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
< Poprzedni   Następny >