Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
IX SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW Drukuj E-mail
czwartek, 19 wrzesień 2019
Przewodniczący Rady Gminy
zwołuje
IX SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Gminy Jordanów.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Gminy.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wystąpienia mieszkańców i zaproszonych gości.
7. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego.
8. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Jordanów na 2019 rok.
9. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jordanów na lata 2019 – 2028.
10. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia punktowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Toporzysko.
11. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia punktowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Naprawa.
12. Wnioski i oświadczenia radnych.
13. Zakończenie.

SESJA odbędzie się w dniu 26 września br. /tj: czwartek/ w sali obrad Urzędu Gminy w Jordanowie o godz. 8.30

Przewodniczący
Rady Gminy Jordanów
Daniel Mirek
< Poprzedni   Następny >