Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Harmonogram posiedzeń Komisji Print E-mail
środa, 11 marzec 2020

Harmonogram posiedzeń
Komisji Rady Gminy Jordanów

MARZEC 2020
Komisja Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa i Inwestycji:
16 marca br. /tj: poniedziałek / godz. 13.00

Tematyka posiedzenia:
1. Opiniowanie sprawy użyczenia działki w miejscowości Osielec.
2. Omówienie projektów uchwał.
3. Sprawy bieżące.

-----------------------------------------------------------------------

Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego
wspólnie z Komisją Rewizyjną Rady Gminy:
17 marca br. /tj: wtorek / godz. 8.30

Tematyka posiedzenia:
1. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Jordanów, przy współudziale Komendantów Policji, Komendanta Gminnego OSP, Komendanta Powiatowego PSP.
2. Informacja na temat działalności oraz wydatkowania środków przez jednostki OSP z terenu Gminy Jordanów, przy współudziale prezesów OSP wraz ze skarbnikami.
3. Sprawy bieżące.

-----------------------------------------------------------------------

Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej:
18 marca br. /tj: środa / godz. 13.00 /posiedzenie w GOK w Naprawie/

Tematyka posiedzenia:
1. Sprawozdanie z działalności i kosztów funkcjonowania GOKSiP za 2019 rok.
2. Sprawy bieżące.
3. Wizytacja bibliotek i filii GOKSiP - komisja wyjazdowa.

-----------------------------------------------------------------------

Przewodniczący
Rady Gminy Jordanów
Daniel Mirek

< Prev   Next >