Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
XIV SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW Drukuj E-mail
czwartek, 30 kwiecień 2020

Przewodniczący Rady Gminy
zwołuje
XIV SESJĘ RADY GMINY JORDANÓW

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy Jordanów.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Gminy.
5. Interpelacje i zapytania radnych. 6. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Jordanów na 2020 rok.
7. Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jordanów na lata 2020 – 2030.
8. Uchwała w sprawie przekazania środków na Fundusz Wsparcia PSP.
9. Uchwała w sprawie przekazania środków na Fundusz Wsparcia Policji.
10. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr IX/94/2019 Rady Gminy Jordanów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla sołectwa Toporzysko, zmienioną uchwałą Nr X/107/2019 Rady Gminy Jordanów z dnia 31 października 2019 r. oraz zmienioną uchwałą Nr XI/125/2019 Rady Gminy Jordanów z dnia 28 listopada 2019 r.
11. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Osielec.
12. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Osielec.
13. Uchwała uchylająca Uchwałę nr XXV/219/2009 Rady Gminy Jordanów z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Łętownia, zmienionej Uchwałą nr XXIX/257/2009 Rady Gminy Jordanów z dnia 22 października 2009r.
14. Uchwała uchylająca Uchwałę nr XXV/217/2009 Rady Gminy Jordanów z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Osielec, zmienionej uchwałą nr XXIX/255/2009 Rady Gminy Jordanów z dnia 22 października 2009r.
15. Uchwała uchylająca Uchwałę nr XXV/216/2009 Rady Gminy Jordanów z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jordanów dla Sołectwa Toporzysko, zmienionej uchwałą nr XXIX/253/2009 Rady Gminy Jordanów z dnia 22 października 2009r.
16. Wnioski i oświadczenia radnych.
17. Zakończenie.

SESJA odbędzie się w dniu 5 maja br. /tj: wtorek/ w sali obrad Urzędu Gminy w Jordanowie o godz. 8.30


Uwaga


W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, radnych i pracowników samorządowych, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, mając na uwadze Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w szczególności w zakresie zakazu uczestniczenia osób w spotkaniach i zebraniach niezwiązanych z wykonywaniem przez nie czynności zawodowych lub zadań służbowych oraz wprowadzonych ograniczeń w przemieszczaniu się, Sesja odbędzie się bez udziału publiczności. Prosimy mieszkańców Gminy Jordanów o pozostanie w domach i korzystanie z udziału w Sesji poprzez jej transmisję na żywo w Internecie.

Przewodniczący
Rady Gminy Jordanów
Daniel Mirek


< Poprzedni   Następny >