Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
I N F O R M A C J A Drukuj E-mail
środa, 06 maj 2020

I N F O R M A C J A
Stypendium szkolne

Wójt Gminy Jordanów informuje Wnioskodawców stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020 o obowiązku złożenia oświadczenia o zmianie lub braku zmian w sytuacji materialnej rodziny w celu przyznania świadczenia w okresie dłuższym, niż zawarty w pierwotnej decyzji (wydanej w listopadzie 2019r.).

W tym celu należy pobrać druk oświadczenia (załącznik do niniejszej informacji), wypełnić i dostarczyć do tutejszego urzędu listownie lub osobiście poprzez złożenie w skrzynce przed siedzibą Urzędu Gminy w Jordanowie (wejście od ul. Różanej), albo przesłać jako skan na pocztę elektroniczną adres:

OŚWIADCZENIA O SYTUACJI MATERIALNEJ RODZINY NALEŻY DOSTARCZYĆ W TERMINIE DO 15 MAJA 2020 r.

Decyzje będą wydawane w czerwcu. Wypłata stypendium nastąpi pod koniec czerwca br.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną związaną z pandemią koronawirusa COVID-19, stypendium szkolne z okres od stycznia do czerwca 2020r. będzie przyznawane w formie świadczenia pieniężnego. NIE MA KONIECZNOŚCI PRZEDSTAWIANIA RACHUNKÓW POTWIERDZAJĄCYCH PONIESIENIE WYDATKÓW EDUKACYJNYCH.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Administracji Szkół i Przedszkoli w Jordanowie tel. 18 26-87-616.

Oświadczenie do pobrania


< Poprzedni   Następny >