Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
Informacja Print E-mail
czwartek, 21 maj 2020

Informacja


Urząd Gminy w Jordanowie informuje, że od 22.05.2020r. (piątek) zostaje przywrócona obsługa kasowa, przy zachowaniu ogólnie stosowanych środków bezpieczeństwa, związanych z funkcjonującą w dalszym ciągu pandemią. Punkt kasowy znajduję się przy wejściu do budynku Urzędu Gminy od ulicy Różanej.

Godziny otwarcia KASY:
Poniedziałek: 7.30 – 14.30
Wtorek: 7.30 – 14.30
Środa: 7.30 – 15,30
Czwartek: 7.30 – 14.30
Piątek: 7.30 – 13.30

Przypominamy jednocześnie, że najbezpieczniejszą i najszybszą formą płatności są wpłaty z wykorzystaniem aplikacji internetowych. Płatności można także dokonywać w placówkach pocztowych oraz bankowych. Członków rodzin, znajomych osób, które nie mają dostępu do usług internetowych (szczególnie osób starszych), bardzo prosimy o wsparcie tych osób w tym czasie, kiedy wpłaty gotówkowe wiążą się z niepotrzebnym dodatkowym niebezpieczeństwem zarażenia wirusem zarówno dla osób wpłacających jak i dla osób przyjmujących wpłaty.

NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH:

nr 73 8799 0001 0000 0000 0475 0733
-opłaty za odpady komunalne (śmieci) na rachunek dochodów

nr 03 8799 0001 0000 0000 0475 0732
- wpłaty podatków lokalnych (rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych),
- opłaty skarbowej,
- opłaty planistyczne,
- czynsze, najem i opłaty za użytkowanie wieczyste,
- wpłaty za udostępnienie danych osobowych,
- wpływy za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, itp. na rachunek dochodów

< Prev   Next >