Gmina Jordanów
Gmina Jordanów

Polski :: English :: Deutsch :: Italiano
E-gablotka - otwórz oczy na kulturę Print E-mail
piątek, 22 maj 2020

E-gablotka - otwórz oczy na kulturę„E-gablotka - otwórz oczy na kulturę” to nazwa zadania, na który GOKSiP Jordanów otrzymał dotację z programu Narodowego Centrum Kultury.
 Wśród 5 948 zgłoszonych wniosków zajęliśmy 112. miejsce.

Image


Celem głów­nym zada­nia jest stworzenie nowej i profesjonalnej strony internetowej upowszechniającej dorobek kulturalny gminy Jordanów w formie filmów z wykorzystaniem narzędzi internetowych. Strona ta stanie się również przestrzenią służącą do podniesienia kompetencji kulturalnych odbiorców poprzez warsztaty on - line.

Image


Reali­za­cja tego zada­nia promuje dorobek kulturalny jordanowskiej gminy, a ponadto umożliwia integrację pomiędzy społecznością lokalną, a organizacjami pozarządowymi (KGW, orkiestr dętych, lokalny chór, zespół regionalny) i buduje tożsamość regionalną wśród odbiorców.

Image


Zapozna­nie z dorob­kiem kul­tu­ral­nym i kulturą regionu stanie się impul­sem do jego współ­two­rze­nia i głęb­szego kul­ty­wo­wa­nia tra­dy­cji lokal­nych wśród miesz­kań­ców gminy. Dodatkowym atutem realizacji zadania jest podniesienie kompetencji cyfrowych wśród kadry Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie, które są kluczowym elementem w realizacji podobnych działań w przyszłości. Zwiększy to również atrakcyjności oferty kulturalnej i umożliwi pozyskanie większej ilości użytkowników w tym także osób ze specjalnymi potrzebami.

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”.
< Prev   Next >